23.06.2017

Star slovenski pregovor pravi: Kdor nikoli ne odide od doma nikoli ne pride domov in to, pravi...  »več

Ein slowenisches Sprichwort lautet: “Wer sein zuhause nie verläßt, kann nie nach Hause...  »mehr


23.05.2017

Drawing out links between the Common Agricultural Policy, soy, and deforestation in South...  »več


15.05.2017

Kakor že v zadnjih letih sta Olga in Markus Voglauer s Kumrove kmetije v Bilnjovsu tudi letos lahko...  »več

Wie bereits in den letzten Jahren konnten Olga und Markus Voglauer vom Biohof Kumer in...  »mehr


04.04.2017


17.03.2017

Kako Avstrija spodbuja mlade prevzemnike kmetij, je sredi februarja povedala Olga Voglauer na...  »več

Über die Organisation der Jungübernehmerförderung in Österreich referierte Olga Voglauer Mitte...  »mehr