18.09.2017


11.08.2017

“Kmetijstvo in inovativnost” Sveže in domače mleko iz Kumrovega mlekomata...  »več

“Landwirtschaft und Innovation” Frische Bauernmilch aus dem...  »mehr


23.06.2017

Star slovenski pregovor pravi: Kdor nikoli ne odide od doma nikoli ne pride domov in to, pravi...  »več

Ein slowenisches Sprichwort lautet: “Wer sein zuhause nie verläßt, kann nie nach Hause...  »mehr


23.05.2017

Drawing out links between the Common Agricultural Policy, soy, and deforestation in South...  »več


15.05.2017

Kakor že v zadnjih letih sta Olga in Markus Voglauer s Kumrove kmetije v Bilnjovsu tudi letos lahko...  »več

Wie bereits in den letzten Jahren konnten Olga und Markus Voglauer vom Biohof Kumer in...  »mehr