23.06.2017

Če je niša prevelika, iščite fugo!

Wenn die Nische zu groß ist, dann suche die Fuge!

Star slovenski pregovor pravi: Kdor nikoli ne odide od doma nikoli ne pride domov in to, pravi zamejska Slovenka Olga Voglauer, drži. Olga je namreč domačo kmetijo v vasi Bilčovs na Gurah sredi južne Koroške zapustila željna novega znanja – na študij agronomije je odšla na Dunaj. Tam je študiral tudi njen mož Markus in skupaj sta kovala načrte za življenje in poklicno pot v avstrijski prestolnici. Z rojstvom sina pa sta karieri postavila na stran in se vrnila h koreninam – na kmetijo in podeželje.

Tako, pravita, sta se odločila zato, da je družina skupaj in lahko sama vzgajata sina in hčerko, hkrati pa jima kmetija daje svobodo in možnost, da delata tisto, kar ju veseli. Olgi je bilo kmetovanje položeno že v zibelko, zato pomislekov o prevzemu kmetije svojih staršev Mihe in Ingrid Zablatnik ni imela, precej več časa pa sta mlada zakonca premišljevala o tem, kako z danimi površinami in staležem živali ustvariti dve delovni mesti in dovolj prihodka za preživetje družine.

V hlevu proste reje je pred sedmimi leti, ko je Olga postala mlada prevzemnica kmetije, mukalo 15 krav molznic, s podmladkom pa so imeli okoli 30 glav govedi. Toliko živali je na kmetiji še danes. Kako jim torej uspe z 80.000 litri mleka na leto tako preživljati družino? »Tako, da ponujamo mleko najvišje kakovosti,« odločno pove Olga in nadaljuje: »Našli smo svojo tržno nišo, tako majhno, da ji sama pravim kar fuga – mleko in naši mlečni izdelki imajo namreč visoko dodano vrednost. To smo dosegli z ekološkim načinom reje in kakovostnim krmljenjem živali: ukinili smo travno silažo in prešli na krmljenje s senom in svežo travo.« Z novim načinom reje se je močno izboljšalo zdravje v čredi, mastitisa skorajda nimajo več, s tem pa so zmanjšali tudi stroške veterinarja na največ 40 evrov na kravo na leto.

Premišljeno v naložbe
S prevzemom kmetije so se začela tudi obnovitvena in posodobitvena dela na kmetiji. »Najcenejša naložba na kmetiji je bil hlev na prosto rejo z molziščem,« se pošali Olga, saj ga je pred dvajsetimi leti postavil že njen oče. Njihove krave so bile prve v tem delu avstrijske Koroške, ki so bile osvobojene, hlev in molzišče pa še vedno ustrezata vsem evropskih standardom za dobro počutje živali. »Za prehod iz silaže na seneno krmo pa smo morali zgraditi kondenzacijsko sušilnico za seno in senik s 700 m3 prostora za seno v dveh sušilnih boksih za refuzo. Načrtovanje nove zgradbe nam je vzelo največ časa, skoraj dve leti, potem pa je vse hitro steklo. V enem mesecu so nam odobrili gradbeno dovoljenje, zanj smo plačali 380 evrov, v enem letu je bilo vse končano. Naložbo v višini 250.000 evrov smo deloma financirali z denarjem iz evropskega naložbenega sklada Leader - od tam je priteklo 45.000 evrov, 15.000 evrov sem dobila kot mlada prevzemnica, zaprosili smo še za kmetijsko-naložbeno posojilo v višini 120.000 evrov, razliko pa pokrili z lastnimi sredstvi,« pripoveduje Olga in doda: »Avstrija močno spodbuja podjetnost na podeželju, zato država plačuje 50 odstotkov obresti pri kmetijsko-naložbenih posojilih, da razbremeni kmetijo, kmetje pa moramo vloženi denar znati oplemenititi.« Kmetija je bila takrat vključena v sistem DDV, zato so jim za naložbo povrnili davek v višini 65.000 evrov.

Seneno mleko
Leta 2011 so napolnili prve steklenice senenega mleka in ga z lastnim dostavnim vozilom štirikrat tedensko razvažali po domovih. »Začeli smo s šestimi strankami, ki so kupile 14 litrov mleka. V štirih letih smo krog naših kupcev razširili na 200 gospodinjstev, ki so tedensko naročili okoli 1000 litrov mleka. Zadovoljni smo bili mi, zadovoljni so bili tudi naši kupci. Med nami se je gradila in krepila vez in zaupanje, s novimi kupci pa smo se lahko razvijali tudi mi. Pa ne z dodatnimi površinami in več glavami živine, temveč z novimi izdelki, po katerih so ti začeli povpraševati. Tako smo uredili še prostor za predelavo mleka in ponudbo dopolnili z jogurti, skuto, maslom, pinjencem in sirotko, vse predelano iz senenega mleka,« ponosno pripoveduje Olga. Kakovost njihovih izdelkov cenijo tudi gostinci in hoteli najvišje kategorije v okolici Vrbskega in Baškega jezera, ki jih ponujajo svojim gostom.

Ljudem je treba prisluhniti
Lani so po šestih letih končali z dostavo ustekleničenega mleka na dom. Razlog? »Deloma zaradi strožje zakonodaje, predvsem pa zato, ker delovnega napora v tej meri niso več mogli realizirati z danimi delovnimi silami. Naši kupci so to sprejeli z razumevanjem in rekli: »Če vi ne boste pripeljali izdelkov, bomo ponje prihajali sami.« In tako sta Olga in Markus prisluhnila željam svojih kupcev in se odločila za postavitev mlekomata s samodejno tržnico.

»Če si naši kupci res želijo našega mleka, potem jih povabiva, da prispevajo k nakupu mlekomata,« sta razmišljala podjetna zakonca. Zamisel sta predstavila kupce in jim ponudila nakup darilnega bona za 100 evrov, ki ga lahko unovčijo pri nakupu mleka, ta stane 1,50 evra za liter. »To je neke vrste partnersko kmetovanje,« pravi Olga in pove, da se je zanj odločilo 65 vlagateljev. Mlekomat s samodejno tržnico, prvi na avstrijskem Koroškem, so postavili v najstarejši zgradbi na kmetiji, lodnu konec maja. Prvi teden so si kupci natočili 50 litrov senenega mleka, ki priteče neposredno iz hlajene cisterne pri molzišču ter se založili z jogurti in skuto, ki so na voljo v samodejni tržnici.

Priložnosti je veliko
Biokmetija pri Kumru je prav gotovo najbolj obiskana kmetija na avstrijskem Koroškem, Olga pa je redna gostja tudi na številnih dogodkih po Sloveniji. O domači kmetiji pripoveduje z žarom v očeh, zato je marsikomu navdih in zgled hkrati: »Osebno zadovoljstvo in izpopolnjenost, ki ju občutiš pri delu, je ključ do našega uspeha. Vsega se lotimo z veseljem in ko nas nekaj ne veseli več, iščemo druge priložnosti,« pripoveduje sogovornica. Teh, pravi Olga, je več, kot jih je mogoče uresničiti, »zato moramo kmetje nenehno razmišljati podjetno in vsaj en dan v tednu več delati z »glavo« kot z rokami. Naša kmetija je v avstrijskem merilu majhna: obdelujemo 24 hektarjev travnikov in imamo 23 hektarjev gozda, pa vendar nam to zadostuje, da se s kmetijo preživlja vsa družina, saj deluje kot podjetje: gledamo globalno, razmišljamo inovativno in delujemo lokalno.«
Barbara Remec

Ein slowenisches Sprichwort lautet: “Wer sein zuhause nie verläßt, kann nie nach Hause zurückkehren”, und ganz so sieht es auch Olga Voglauer. Olga hat den elterlichen Hof am Fuße der Sattnitz in Ludmannsdorf/Bilčovs im Herzen Südkärntens verlassen, um in Wien “Agrarökonomie” zu studieren. Dort studierte auch ihr Mann Markus und gemeinsam schmiedeten die beiden Zukunftspläne über ihr Leben und Arbeiten in Österreichs Bundeshauptstadt. Mit der Geburt ihres Sohnes stellten die beiden ihre Karrieren allerdings zur Seite und kehrten zu ihren Wurzeln zurück - aufs Land und auf den Hof.
Mit dieser ganz bewussten Entscheidung zum gelebten Familienalltag und zur selbstbestimmten Erziehung der beiden Kinder können Olga und Markus das tun, was ihnen Freude macht - Der Bauernhof gibt ihnen dazu die Freiheit und die Möglichkeit. Olga war das Landwirtschaften schon in die Wiege gelegt. Keine Zweifel gab es an der Übernahme des Hofes von ihren Eltern Miha und Ingrid Zablatnik. Viel mehr Zeit und Überlegungen investierten Olga und Markus in die Frage, wie sie mit den vorhandenen Flächen und Viehbestand zwei Arbeitsplätze erhalten und genügend Einkommen für die Familie sichern können.
Im Laufstall muhten vor 7 Jahren, bei Olga´s Übernahme, 15 Milchkühe, mit eigener Nachzucht rund 30 Stück Vieh. Und genau so viele Kühe gibt es auch heute noch am Hof. Wie gelingt es nun den beiden, mit rund 80.000 l Milch pro Jahr, das Auslangen zu finden? “Damit, dass wir Milch der höchsten Qualitätsstufe anbieten”, antwortet Olga entschlossen. “Wir haben unsere Marktnische gefunden, so klein, dass wir sie gerne ‘Marktfuge’ nennen - die Milch bzw. unsere Milchprodukte haben eine ganz besondere Qualität. Das erreichen wir einerseits mit ökologischer Wirtschaftsweise und andererseits mit hochwertigstem Grundfutter: Wir wechselten von Silofütterung auf Heu- und Grünfütterung.” Dadurch hat sich vor allem die Tiergesundheit deutlich verbessert. Mastitits kommt äußerst selten vor, die Tierartzkosten konnten pro Kuh und Jahr auf max. 40 EUR pro Kuh gesenkt werden.
Gut überlegt in die Investition
Mit der Hofübernahme gingen auch Umbau- und Erneuerungsarbeiten einher. “Die günstigste Investition war der Stallumbau von Anhängehaltung auf Laufstall”, schmunzelt Olga, da dies bereits Olga´s Vater Miha vor 20 Jahren verändert hat. Seine Kühe waren damals die ersten in Kärnten, die von der Anbindehaltung befreit wurden. Der Stall sowie Melkstand entsprechen auch 20 Jahre nach ihrem Umbau nachwievor sämtlichen europäischen Standards bezüglich Tierwohl. “Für den Umstieg von Silagefütterung auf Heu mussten wir eine Kondensationstrocknung sowie Trocknungsboxen mit gesamt 700 m³ Bergeraum in die Tenne integrieren. Die Planung des Neubaus hat uns am meisten Zeit gekostet, fast 2 Jahre, doch dann ging alles sehr rasch. Innerhalb von 4 Wochen erhielten wir die Baubewilligung, bei Gebühren von 380,—EUR, nach einem Jahr konnten wir die Baufertigstellung melden. Die Investition in der Höhe von 250.000 EUR konnten wir teilweise aus Fördermitteln finanzieren - 45.000 EUR EU-Leader-Projekt, 15.000 EUR Jungübernehmerförderung, 120.000 EUR Agrarinvestitionskredit sowie den Rest aus Eigenmitteln”, erzählt Olga und ergänzt: “Österreich unterstützt die Landwirtschaft sehr stark, dazu bezahlt der Staat 50 % der Zinsen des Agrarinvestitionskredites. Als regelbesteuerter Betrieb wurden weitere 65.000 EUR an Umsatzsteuer lukriert.
Heumilch
Im Jahr 2011 wurden die ersten Milchflaschen mit Heumilch gefüllt und mit dem “Mlekomobil” 4 mal wöchentlich vor die Haustüre zugestellt. “Begonnen haben wir mit 6 Kunden, die insgesamt 14 l Milch bestellt hatten. In 4 Jahren wuchs unser Kundenstamm auf über 200 Haushalte und rund 1.000 l Milch pro Woche an. Gemeinsam mit unseren Kunden freuten wir uns sehr über den Erfolg. Es wuchs das Vertrauen und ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Produzent und Konsument. Das Kundeninteresse war es auch, welches uns zu ständiger Entwicklung anspornte. Aber wir vergrößerten nicht unsere Flächen oder unseren Viehbestand, sondern haben nach und nach mit der Produktion weiterer Heumilch-Produkte begonnen. Nach der Errichtung eines weiteren Verarbeitungsraumes konnten wir mit der Produktion von Natur- und Fruchtjoghurt, Brösel- und Cremetopfen, Bauernbutter, Buttermilch und Molke - alles hergestellt aus unserer Bio-Heumilch - beginnen”, erzält Olga stolz. Die Qualität von Olga´s Bio-Heumilchprodukten schätzen auch zahlreiche 4- und 5-Sterne Hotels rund um den Wörther- und Faakersee.

Wir hören auf unsere Kunden und Kundinnen
Nach rund 6 Jahren erfolgreicher Milchzustellung wurde voriges Jahr die Zustellung von Milch eingestellt. Der Grund? “Einerseits aufgrund einer nicht klaren Gesetzeslage und andererseits vor allem deshalb, weil wir die erforderliche Arbeitsleistung mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr geschafft haben. Unsere Kunden haben diese abrupte Veränderung mit viel Verständnis aufgenommen. Nach dem Motto “wenn ihr uns die Milch nicht mehr bringt, dann holen wir sie uns eben selber Ab-Hof ab!” Wie so oft folgten Olga und Markus den Vorschlägen ihrer “Geschäftspartner” und entschieden sich für die Aufstellung eines “Milchautomaten” am Hof.
“Nachdem unseren Kunden so viel an unserer Milch liegt, laden wir sie doch ein, mit uns gemeinsam dem Milchautomaten anzuschaffen”, überlegten die beiden geschäftstüchtigen Bauern. Mit einem Gutscheinsystem wurden die Kunden eingeladen, für 100 EUR in bar 100 l Milch im Wert von 150 EUR zu bekommen. “Das ist eine Form von solidarischer Landwirtschaft”, ergänzt Olga und erzählt, dass damit rund 2/3 der Anschafftungskosten vorfinanziert werden konnten. Der Milchautomat hat auch einen integrierten Warenautomaten und ist in dieser Art der Erste in Kärnten. Für den sog. “Mlekomaten” wurde der älteste Teil des Hofes - ein ehem. Pferdestall - renoviert und umgebaut. Schon in der ersten Woche, noch im Probebetrieb, füllten die ersten Kunden rd. 50 l Heumilch in ihre Flaschen. Die Milch fließt dabei direkt aus einem gekühlten Milchtank im Inneren des Automaten. Neben der frischen Milch stehen auch die beliebten Joghurts, Topfen, Fruchtmolke und je nach Produktion auch Kräuterkäse zur Auswahl.

Viele Möglichkeiten
Der Biohof Kumer ist sicherlich einer der meistbesuchten Bauernhöfe in Kärnten, Olga ist außerdem regelmäßig Referentin bei zahlreichen Fachvorträgen in Slowenien. Vom eigenen Hof spricht sie immer mit glänzenden Augen - damit ist sie vielen Vorbild, Hoffnung und Motivation zugleich. “Die persönliche Zufriedenheit und Erfülltheit, die man bei der täglichen Arbeit spürt, ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir machen alles mit Freude, und wenn uns etwas keine Freude mehr macht, suchen wir neue Wege”, erzählt Olga. Dinge zu beenden oder neu zu denken ist öfter notwendig, als erfolgreiche Wege fortzusetzen, “darum müssen wir permanent unternehmerisch denken und uns mindestens einen Tag pro Woche mehr mit dem Hirn als mit den Händen arbeiten”.
Unser Hof ist für österreichische Verhältnisse sehr klein: wir bearbeiten 24 ha Gründland und 23 ha Wald, doch uns genügt, dass wir mit unserer Arbeit den Hof und unsere Familie gut erhalten können. Wir leben ganz nach dem Motto “Global denken, lokal handeln”! (Barbara Remec, Kmečki glas, 06/2017)