24.09.2017

Uspešni z rokodelsko predelavo biološkega senega mleka

Rekordbesuch bei goldenem Herbstwetter!

Tudi letos sta vabila Olga in Markus Voglauer, lastnika bio-kmetije s senenim mlekom pri Kumru v Bilnjovsu (Koroška, občina Bilčovs) na dan odprtih kmečkih vrat. Temu vabilu je sledilo okoli 350 zainteresiranih strank.
Ob sijajnem jesenskem vremenu so obiskovalci in obiskovalke proslavljali skupaj z inovativnima kmetovalcema izredno uspešno leto.
Poleg ogleda sušilnice sena HSR in novega 350-literskega sirarskega kotla je bil slovesno otvorjen tudi “lôdn kmetije “. Srce nove prodajalne “lôdn kmetije” je kombinirani avtomat za mleko in blago, iz katerega se lahko toči sveže seneno mleko in istočasno se lahko kupujejo že večkrat nagrajeni produkti kot skuta, sadni in naravni jogurt, sadna sirotka, maslo, pinjenec in sveži siri.
Na podlagi velikega zanimanja za visokokavostne regionalne produkte in njihovo trženje z direktno prodajo s kmetije se je ustvarila nova oporna točka za majhno bio kmetijo (15 krav molznic). Velika frekvenca strank priča o zadovoljstvu regionalnih potrošnic in potrošnikov. Namesto “Rasti ali se umakniti ” so se Voglauerjevi odločili za “Ne-rasti in ostati”. Obiski kmetije so po predhodni najavi vedno možni. (http://www.kumr.at)

Auch heuer luden wir wieder zum Tag der offenen Hoftüre und rund 350 interessierte KundInnen und KollegInnen folgten der Einladung.
Bei herrlichem Herbstwetter feierten wir gemeinsam ein äußerst erfolgreiches Jahr.
Neben der Besichtigung der HSR-Heutrocknung und dem neuem 350l-Käsekessel wurde auch der neu errichtete “Hoflôdn” gebührlich eröffnet. Das Herz des neuen “Hoflôdns” ist ein kombinierter Milch- und Warenautomat, bei dem frische Bio-Heu-Rohmilch gezapft und gleichzeitig die vielfach prämierten Produkte wie Topfen, Frucht-und Naturjoghurt, Fruchtmolke, Butter, Buttermilch und Frischkäse gekauft werden können.
Durch das große Interesse an hochwertigen, regionalen Produkten sowie deren Vermarktung ab-Hof konnte ein neues Standbein für unseren kleinen Bio-Bauernhof geschaffen werden . Die hohe Kundenfrequenz zeugt von der Zufriedenheit der regionalen KonsumentInnen. Statt “Wachsen oder Weichen” haben wir uns für “Nicht-Wachsen und Bleiben” entschieden. Betriebsbesichtigungen sind gegen Voranmeldung jederzeit möglich. (http://www.kumr.at)