17.04.2012

Povpraševanje po mleku, ki je pridelano brez krmljenja silaže na mlečnem trgu stalno narašča. Na...  »več

Am Milchmarkt wächst die Nachfrage nach Produkten aus Heumilch. In unserem Bundesland ergeben sich...  »mehr


28.03.2012

Članek o “Olgin Bio-Mleko” v“Rosentaler Kurier” za download!  »več

Artikel über “Olga´s Bioheumilch” im “Rosentaler Kurier” zum Download!  »mehr


07.03.2012

“Mleko heisst Milch” - avstrijski vodilni kmetijski tednik “Der fortschrittliche...  »več

“Mleko heisst Milch” - der “Fortschrittliche Landwirt” berichtet in seiner...  »mehr